látogató számláló

OKJ-s kutyakozmetikus felnőtt képzés


Szalonunk kialakítása mindenben alkalmazkodik ahhoz, hogy eleget tegyen az oktatáshoz előírt jogszabályoknak. Egy helyen zajlik a gyakorlati oktatás illetve az elméleti képzés. Üzletünk 2 szintes, az alsó szinten folyik a gyakorlati oktatás, ahol 9 munkaasztal áll rendelkezésre. A második emeleten pedig az elméleti oktatást tartjuk.
Mind a képzés, mind a vizsga a szalonban történik.

 

Nyilvántartási számunk E-000404/2014
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK AZONOSÍTÓ SZÁMA:
OKJ 32 621 01
A szakképesítés neve: Kutyakozmetikus.


 

A tanfolyamon való részvétel feltételei:

  • alapfokú iskolai végzettség
  • egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása

AZ OKTATÁS CÉLJA:

Olyan szintű elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása, aminek alapján a szakképesítést megszerző képes vállalkozásban vagy alkalmazottként kutyakozmetikus tevékenység folytatására, továbbá a kutya ápolásával és tartásával kapcsolatos szakmai ismeretek átadására.

 

A TANFOLYAM MENETE FELÉPÍTÉSE:

112 óra elméleti (11030-12 Általános kinológia, 11031-12 Kutyakozmetikai ismeretek, 11032-12 Vállalkozási alapok ) és 208 óra gyakorlati foglalkozások, aminek során a részt vevő többek között megtanulja és gyakorolja az általános kozmetikai feladatok ellátását, a kutyakozmetikusi technikákat, egészségügyi ellátást,a mindennapi és az időszakos ápolást, gondozást, kiállításra való felkészítést, jártasságot szerez az eszközhasználattal kapcsolatos feladatok területén, megismerkedik a kutyakozmetika műhellyel és annak berendezésével kapcsolatos követelményekkel, ismereti szinten elsajátítja a kutyatartásimódokat, a kutya testének felépítését és szervezetének működését, a kutyakozmetikusi tevékenység szempontjából lényeges fajták jellemzőit, viselkedési formáit, a kutya leggyakrabban előforduló betegségeinek tüneteit, a higiéniai, munkavédelmi, balesetvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával.

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Vizsgára bocsájtás feltétele a három modulból sikeres modulzáró megléte. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető:

11030-12 Általános kinológia – írásbeli
11031-12 Kutyakozmetikai ismeretek - gyakorlati
11032-12 Vállalkozási alapok - írásbeli

 

GYAKORLATI VIZSGATEVÉKENYSÉG :

Fajtaismeret és a vizsgakutya komplett kozmetikai (trimmelés és/vagy nyírás alkalmazásával) és egyéb ápolási feladatainak elvégzése szakszerű anyag- és eszközhasználattal, az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE:

Az Európában gyakori kutyafajták felismerése és fajtaleírásuknak megfelelő szőrzetük, illetve a kapcsolódó technológiai műveletek megnevezése.

A vizsgakutya fazonkialakításának megfelelő szerszámok, eszközök előkészítése, megnevezése. A kozmetikai műveletek technológiai sorrendjének alkalmazásával a vizsgakutya fazonjának (pl. bontása, előnyírás, trimmelés, fürdetés a szőrzetnek megfelelő kozmetikummal, szárítás) kialakítása, egyéb ápolási (karomvágás, fültisztítás stb.) tevékenység végzése előírt és biztonságos anyag- illetve eszközhasználattal, szakszerű bánásmóddal, a higiénia és munkaterület rendjének folyamatos fenntartása mellett.

A vizsgafeladat időtartama: 200 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%

 

SZÓBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG

A szóbeli vizsgán a következő tantárgyak témakörei szerepelhetnek:

  • Általános kinológiai ismeretek
  • Kutyakozmetikai ismeretek
  • Vállalkozási ismeretek

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 

Az Intézmény által nyújtott, felnőttképzést kiegészítő tevékenységének folyamatleírása

A Szveti Oktatási Központ Kft. által nyújtott felnőttképzést kiegészítő tevékenységek a Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, valamint az Előzetes tudásmérés.

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

Ezen szolgáltatásunk első lépéseként a szakmai vezető vagy az intézményvezető szóban felméri az érdeklődőnek/jelentkezőnek a képzés(ek)el kapcsolatos elvárásait, igényeit, elhatározását, érdeklődését, beazonosítja motivációit, és együtt kijelöli(heti)k a tanulási célt, meghatározzák az érdeklődő számára legmegfelelőbb képzést. A képzési szükségletek pontos felmérése segíti, hogy a képzések elérjék céljukat, tartalmasak legyenek, a résztvevők pedig elégedettek az új ismeretekkel.

A képzési tanácsadás esetében az érdeklődő képzési szükségleteinek függvényében átfogó tájékoztatást kap a Szveti Oktatási Központ Kft. által nyújtott képzéséről és az ehhez szükséges kompetenciákról, a képzési lehetőségekről és a képzés megkezdéséhez szükséges előképzettségről, egyéb bemeneti feltételekről, továbbá a képzés során elsajátítható ismeretekről. A szolgáltatás célja, hogy az egyén igényeinek megfelelően komplex tájékoztatást kapjon a képzési program részleteiről: például a képzés tartalma, adatai, rendje (helyszín, időbeosztás), a jelentkezés módja, a kiegészítő tevékenységek nyújtotta lehetőségek, a be- és kimeneti szintek, a képzésbe való bekapcsolódás feltételei, a teljesítményértékelő rendszer, a sikeres teljesítés és a képzés, illetve a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei stb.

Intézményünk ügyfélszolgálatán, telefonon, levélben, e-mailen vagy személyesen is részletes tájékoztatást ad a képzésekről.

A Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatásunk igénybe vételét azoknak ajánljuk, akik úgy érzik, még nem tudják, pontosan mit is várnak el, mit kaphatnak egy igényes, a kutyakozmetika területét érintő képzéstől, vagy bizonytalanok a szakterülettel kapcsolatos elhelyezkedési lehetőségeket tekintve. A szolgáltatás igénybevétele továbbá azoknak is ajánlott, akik átfogó tájékoztatást szeretnének kapni a Szveti Oktatási Központ Kft. képzési kínálatáról, vagy a képzés programjáról.

A Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás díjmentes szolgáltatás.

Előzetes tudásmérés

Intézményünk az általa nyújtott képzések megkezdése előtt a jelentkezők számára biztosítja előzetes tudásszintjük felmérésének lehetőségét. A tudásmérés díjmentes szolgáltatás.

Az előzetes tudásmérés által lehetőség nyílik arra, hogy valamennyi, a képzésre jelentkező felnőtt lehetőség szerint a már meglévő tudására, kompetenciáira alapozottan, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelően sajátíthassa el a későbbi eredményes vizsgához és a sikeres szakmai tevékenységhez szükséges ismereteket, készségeket. A szolgáltatás további előnye, hogy maga az oktató is tájékozódik a jelentkező szakterületre vonatkozó tudásszintjéről. Ebből kifolyólag minden, a képzéseinkre jelentkező felnőttnek ajánlott igénybe venni az előzetes tudásmérés szolgáltatást.

Intézményünk az előzetesen megszerzett tudást a képzési programban meghatározott kompetenciák alapján méri, felhasználva a kimeneti követelmények teljesülésének mérésére alkalmazott eszközöket, módszereket. Tehát a szolgáltatás a képzés megkezdése előtt olyan ismereteket, készségeket, kompetenciákat mér fel, amelyekkel a résztvevőnek a képzés végére rendelkeznie kell.

 A jelentkezőket a jelentkezésüket követően Intézményünk telefonon vagy személyesen tájékoztatja az előzetes tudásmérés lehetőségéről, szükségességéről.

Intézményünk felnőttképzési tevékenység keretében folytatni kívánt képzései esetén kötelezően, egyébként a jelentkező kérésére biztosítja az Előzetes tudásmérést.

A program indításaként Intézményünk ügyfélszolgálatán (egy erre alkalmas helységben) írásban méri fel a résztvevők tudását. A lebonyolítás az oktató jelenlétében és ellenőrzése alatt történik, ő vezeti le az előzetes tudásmérés folyamatát. A résztvevők egy olyan írásbeli feladatsort oldanak meg, melyben a szakterülethez kapcsolódó legrelevánsabb kérdések szerepelnek. Az értékelés a leírtak alapján történik. Az eredmény minősítése kétféle lehet modulonként: megfelelt (60% és felette) vagy nem felelt meg (60% alatt).