látogató számláló

Hírek

03.24.
2016

Képzésünkről szóló tájékoztatás

 1. Képzés megnevezése: Kutyakozmetikus (32 621 01)

A képzés elvégzésével az alábbi, kutyakozmetikus szakmához tartozó ismereteket, készségeket sajátíthatja el:

A képzést elvégző:

 • képes figyelemmel kísérni a kutyák egészségi állapotát és indokolt esetben felhívja a figyelmet állatorvosi vizsgálat szükségességére,
 • elsajátítja a kutya anatómiai és élettani alapismereteit,
 • képes értelmezni az állatok viselkedését,
 • elsajátítja a kutyatartással kapcsolatos alapismereteket,
 • elvégzi a rövid-, félhosszú és hosszú szőrű kutyafajta kozmetikáját,
 • elvégzi a nyírós és trimmelős fajta kozmetikáját,
 • képes a kültakaró ápolására,
 • elvégzi az állatok egyéb ápolási feladatait,
 • beszerzi a kutyakozmetikában használt anyagokat,
 • beszerzi és karbantartja a kutyakozmetikai eszközöket,
 • érti a kutyák kommunikációs jelzéseit,
 • szakszerűen bánik a kutyákkal,
 • elvégzi a takarítási és fertőtlenítési feladatokat,
 • képes kutyakozmetikai szalont működtetni,
 • kommunikál az ügyféllel,
 • otthoni ápoláshoz kozmetikai szaktanácsot ad,
 • tevékenységét az állatvédelmi, munka-, tűz- és környezetvédelmi törvényi előírások betartásával végzi,
 • megtervezi a vállalkozását,
 • kiválasztja a megfelelő vállalkozási formát, elindítja a vállalkozását,
 • üzleti tervet készíttet,
 • biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
 • irányítási és szervezési feladatokat lát el,
 • folyamatosan fejleszti vállalkozását,
 • figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályokat,
 • kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt,
 • szükség esetén átalakítja vagy megszünteti vállalkozását.

 

 1. A képzés óraszáma: 400 óra (ebből 140 óra elmélet és 260 óra gyakorlat)

 

 

 

 1. A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság
 • alapfokú iskolai végzettség hiányában a képzés megkezdhető a képzési program 1. sz. mellékletben meghatározott bemeneti kompetenciák birtokában

A képzésben való részvétel feltételei:

 • A részvétel követése a résztvevők által kitöltött jelenléti ív, és az oktató által vezetett haladási napló alapján történik.
 • A megengedett hiányzás mértéke a képzés gyakorlati óraszámának húsz százaléka (azaz 65 óra).
 • Amennyiben a résztvevő hiányzásainak mértéke megközelíti ezt a keretet, a szakmai vezető írásban figyelmeztetőt küld részére, amelyben kitér a megengedett mértékű hiányzás túllépésének következményeire. Ha a résztvevő hiányzásainak mértéke ennek ellenére meghaladja a megengedett szintet, nem bocsátható szakmai vizsgára.

 

 1. A képzés moduljai:

 

 • 1. modul („Általános kinológia”): 35 óra (ebből 35 óra elmélet, 0 óra gyakorlat)
 • 2. modul („Kutyakozmetikai ismeretek”): 330 óra (ebből 70 óra elmélet, 260 óra gyakorlat)
 • 3. modul („Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)”): 35 óra (ebből 35 óra elmélet, 0 óra gyakorlat)

 

 1. A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:

Az oktató a résztvevők tudásának folyamatközi figyelemmel kísérése érdekében bizonyos tanegységek után szóbeli és/vagy írásbeli és/vagy gyakorlati ellenőrző feladatokat iktat be, amely (ki)értékelése alapján a résztvevők folyamatos visszajelzést kapnak tudásuk fejlődéséről.

A minősítés végeredményében kétféle lehet: megfelelt/nem felet meg. Megfelelt minősítést kap a résztvevő, amennyiben a képzési egységben való haladás során aktívan közreműködik, illetve a köztes számonkérés(ek)ben – szóbeli ellenőrzés esetén egyszeri korrekciót követően – képes a helyes válasz megadására, illetve a helyes feladatmegoldásra (írásbeli feladat esetén minimum 60%-ban). Gyakorlati ellenőrzés során annak a résztvevőnek megfelelő a gyakorlati tudása, aki a feladatot önállóan, segítségkérés nélkül, helyesen képes elvégezni, és a gyakorlat elvégzése közben szóban kifejti a kapcsolódó szakmai ismereteket.

Amennyiben a résztvevő teljesítménye nem felelt meg, úgy a szakmai vezető döntése szerint felzárkóztató szóbeli és/vagy gyakorlati konzultációra kerül sor a képzést vezető oktató által, kitérve a résztvevő tudásbeli hiányosságainak beazonosítására.

A képzés során minden modulból – annak lezárása után – modulzáró vizsgára kerül sor, melyet Intézményünk alakít ki és szervez meg.

A Kutyakozmetikus (32 621 01) elnevezésű szakképesítés esetén a következő modulzáró vizsgák kerülnek lebonyolításra:

Ssz.

Modul azonosítószáma

Modul megnevezése

Vizsgatevékenység

1.

11030-12

Általános kinológia

írásbeli

2.

11031-12

Kutyakozmetikai ismeretek

gyakorlati

3.

11032-12

Vállalkozási alapok (Kutyakozmetika)

írásbeli

 

 

Az adott szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A résztvevők írásbeli vizsga esetén tesztet írnak, a gyakorlati vizsga alkalmával egy kutya teljes körű kozmetikázása a feladat, melynek minősítése során az oktató figyelembe veszi a szőrzet előkészítését, a nyírás technikáját, a fazon kialakítását (összkép), az egészségügyi tevékenységet, bánásmódot, valamint a szakszerű és biztonságos eszközhasználatot.

A képzés komplex szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakmai és vizsgakövetelményben előírt modulzáró vizsgák eredményes letétele, valamint a megengedett hiányzás mértékének betartása.

 

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány kiadásának feltétele a sikeres szakmai vizsga letétele.

Tervezett képzési időpontok, ütemezés: 2016.01.20-2016.05.18

Tervezett képzési helyszín: 1161 Budapest, Csömöri út 114.

A képzés díja egy összegben: 240.000,- Ft (áfa mentes),

amely tartalmazza:

 • a képzési alkalmak szakszerű megtartását és
 • a segédanyagokat, jegyzeteket.

A komplex szakmai vizsga díja a képzési díjon felül: 45.000,- Ft (áfa mentes, és amely összeget a Szveti Oktatási Központ Kft. csak a vizsgára történő jelentkezéskor kérheti a képzésben résztvevőtől).

Az esetlegesen szükséges javítóvizsga díja: 45.000,- Ft (áfa mentes)